Noves mesures per reduir els abocaments il·legals d'escombraries

2021 10 15 escombrariesL'equip de govern ha acordat un conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu reduir els abocaments il·legals d'escombraries que es produeixen al municipi.Aquests abocaments es produeixen de forma reiterada a determinats punts del municipi, i s'estan fent unes actuacions dirigides a evitar aquestes situacions i a posar multes als infractors. Des de l'àrea de medi ambient, s'ha reforçat el control dels punts crítics amb la presència d'un educador ambiental que té la doble funció de control per prevenir els abocaments i de denúncia. En el cas que es localitzi qualsevol element identificatiu entre els abocaments, es farà una notificació a l'infractor que servirà per aplicar les sancions a més de quedar registrat en el cas de reiteració on s'aplicaria una multa més elevada.

A més als contenidors que l'Ajuntament té classificats com a més problemàtics se'ls aplicarà un sistema de videovigilància, amb efecte probatori de l'autoria. A aquestes mesures cal sumar-hi el control que exerciran agents de la policia local vestits de paisà als punts considerats com a més conflictius.

D'altra banda, l'equip de govern es planteja el canvi d'ubicació d'alguns contenidors situats als accessos del municipi per evitar el fenomen conegut com a "turisme d'escombraries", hi ha persones de municipis veïns (sobretot dels que tenen implantada la recollida porta a porta) que deixen les escombraries a Cassà.

Finalment, es farà un seguiment per assegurar el cobrament de les multes i l'efectivitat de les mesures.