Nova reserva de caça a Esclet

2021 07 dallDes del 2011 que l'Ajuntament gestiona varis territoris a l'entorn del prat de dall d'Esclet i l'Ermita de Sant Vicenç d'Esclet a través d'acords de custòdia amb els propietaris dels terrenys. Aquesta zona és protegida pels seus valors florístics i faunístics, molt destacables, fins i tot a nivell europeu.

Aquest any, amb la col·laboració de la Societat de Caçadors de Cassà de la Selva, s'ha fet un nou pas per a la millora de l'hàbitat d'interès amb la declaració d'una zona de Reserva de caça, on no es podrà practicar la caça menor.

Amb la creació d'aquesta reserva s'espera que augmenti significativament la tranquil·litat que necessiten les aus per a la cria i per al descans en períodes de migració, i això repercuteixi en l'augment del nombre d'aus, també les de cacera, tant a la zona inclosa al refugi com a les zones properes.

La reserva, que es senyalitzarà aviat, inclou la totalitat dels terrenys custodiats per a la seva protecció i els camps adjacents, amb una superfície de prop de 25 hectàrees.