Franges de protecció contra incendis

Actualment s'estan repartint a tots els propietaris d’instal·lacions i edificacions situades a la zona forestal de Cassà (zona de les Gavarres), un escrit de requeriment perquè tothom es faci responsable i habiliti franges de seguretat contra incendis al voltant de tots els tipus d'edificacions.


La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i molt aclarida una franja de 25 metres al voltant de totes les edificacions situades a menys de 500 metres de zona forestal, el que vol dir que s'han de fer uns treballs concrets que podeu trobar ben explicats a l'enllaç: http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Prevencio%20dincendis/Voluntaris%20forestals/Documents/franges.pdf
D’altra banda, tenint en compte que el nostre és un municipi amb un alt risc d'incendi, cal tenir en compte que per fer treballs forestals en època d'alt risc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre) cal una autorització que s'ha de demanar als agents rurals, o bé descarregar clicant aquí. Per a més informació: http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Riscos%20i%20autoproteccio/Incendi%20del%20bosc/imatges/Llibret%20incendis%20forestals.pdf