Normes per a la recollida de voluminosos

Aquests dies molts veïns han aprofitat per fer neteja als seus domicilis i han utilitzat el servei municipal gratuït de recollida de voluminosos per llençar residus que han d'anar als contenidors de selectiva o a la deixalleria municipal o bé per desfer-se de gran quantitat de mobles.


Recordem que aquest servei gratuït de l'Ajuntament es presta per gestionar residus voluminosos que es té dificultat per portar particularment a la deixalleria de Cassà, i que, per tal de poder donar servei a tothom que el necessiti, el volum es limita a 3 metres cúbics per avís. Recordeu també que fer-ne un mal ús, pot representar multes a partir de 400 euros.
Per utilitzar aquest servei gratuït de recollida de voluminosos, només cal trucar al 972 46 00 05 de l'ajuntament i seguir les indicacions de data i hora on deixar-los.
El servei de recollida de voluminosos, recull objectes com sofàs, portes, mobles, cadires, electrodomèstics, material informàtic, matalassos, i altres voluminosos, que no podem portar a la deixalleria amb mitjans propis.
Els residus que no estan inclosos en aquest servei i no són objecte de recollida domiciliària són: paper i cartrons, envasos de vidre, runes, restes vegetals, pneumàtics, pintures, petits electrodomèstics, amiant, oli i escombraries...
Aquests residus s'han de gestionar, segons cada cas, mitjançant els contenidors de recollida selectiva, o mitjançant la deixalleria municipal.