Canvis en l'organització interna del CAP Cassà

A partir d'aquesta setmana, el CAP Cassà ha fet uns canvis a la seva organització per tal que la majoria de metges i infermeres (llevat el que estan de baixa o apartats del servei d'atenció al públic per malalties de risc en el context del coronavirus) puguin fer atenció als centres de salut oberts.


No obstant això, és molt important que s'evitin les aglomeracions als centres ja que, de no ser així, augmentaríem el risc de contagi sobretot tenint en compte que les persones que estarien als centres són persones diferents malalties.

És per això que seguiran responent tot el que es pugui per via telemàtica i que no atendran visites que abans no s'hagin posat en contacte amb el centre.

Per poder facilitar el contacte del ciutadà amb els centres, metge/ssa o infermera s'han establer dues noves vies.