Comptabilitat energètica municipal

2019 06 22 comptabilitat energetica

El servei de comptabilitat energètica consisteix en un assessorament i suport tècnic en termes de contractació energètica i millora de l'eficiència energètica municipal, amb optimització dels contractes i seguiment de la seva evolució, així com la contractació centralitzada de subministrament elèctric per a tota la comarca.

Es pot assolir una mitjana d'un 10% d'estalvi econòmic optimitzant la contractació dels subministraments energètics i validant correctament les factures.

Aquest servei d'assessorament el prestava anteriorment el Consell Comarcal del Gironès, i els últims anys ha estat finançat pels ajuts del programa "Del pla a l'acció" de la Diputació de Girona.