L’Ajuntament recuperarà dos pous per ser menys dependent del subministrament de les aigües del Ter

2018 8 masrispaL’Ajuntament recuperarà dos pous d’aigua situats a la zona de Mas Rispa per tal que el municipi sigui menys dependent de l’aigua que arriba del Ter i garantir aquest recurs en casos de sequera.

L’any 2017, el 70 per cent del subministrament d’aigua a Cassà va provenir del Ter. La dependència del sistema del Ter a Cassà té una tendència a l’alça ja que els percentatges de consum s’han incrementat un 750 per cent des de l’any 1994 en què es va fer la connexió. El pou municipal que proveeix més aigua a la població va poder satisfer un 7.7 per cent de la demanda del 2017.

L’actuació que es durà a terme a la zona de Mas Rispa implica recuperar dos pous que passaran dels 40 metres de profunditat actuals a 140 metres. Es preveu que aquesta actuació pugui satisfer aproximadament un 15 per cent de la demanda actual, fet que suposaria reduir la demanda d’aigua procedent del Ter en uns 98.450 metres cúbics anuals (l’any 2017, 458.794 metres cúbics d’aigua van provenir del Ter).

Aquesta acció té un cost aproximat de 45.000 euros. L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una subvenció de 16.330 euros a l’Ajuntament de Cassà per dur-la a terme.