Dades del reciclatge a Cassà de l’any 2013

El 2013 s'ha tancat amb una petita davallada de la producció de residus, però el percentatge de recollida selectiva es manté en nivells força positius, amb la separació del 40% dels residus per al seu reciclatge.


En total s'han generat 3.800 tones de residus, el que suposa aproximadament que cada habitant genera uns 1,05 kg de residus cada dia.
Les dades són positives. Podem dir que estem reciclant gairebé el que recicla de mitjana tota la comunitat, però encara tenim molt marge de millora, ja que s'ha establert un objectiu estratègic del reciclatge del 60% el 2020.