• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

El Ple Municipal de febrer celebrat ahir al vespre va acordar per unanimitat dels grups polítics l'aprovació de dos punts amb actuacions per promoure l'ocupació dels habitatges i els locals comercials buits.

 

MESURES PER PROMOURE L'OCUPACIÓ D'HABITATGES BUITS

A partir d'ara l'Ajuntament de Cassà podrà iniciar d'ofici la declaració de cessió obligatòria d'habitatges que consten com a desocupats i que són d'entitats financeres o de grans propietaris. Aquesta decisió s'ha pres després que els Serveis Tècnics Municipals hagin detectat al voltant de 160 habitatges buits a Cassà de la Selva, i que els Serveis Socials hagin comptabilitzat 54 famílies al municipi que es troben en una situació de risc d'exclusió residencial. 

Per tal de gestionar aquestes actuacions, a partir del dilluns 7 de març s'obrirà l'Oficina d'Habitatge on hi haurà un tècnic del Consell Comarcal del Gironès que assessorarà als ciutadans sobre matèries d'habitatge i que vindrà a l'Ajuntament cada dilluns de 9.30 a 14.30 h.

 

MESURES PER PROMOURE L'OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS AL NUCLI URBÀ

Els grups municipals de CIU i ERC van presentar una moció per obrir una línia de subvencions adreçades a la millora, la rehabilitació, l'adequació, el manteniment i la conservació dels locals comercials. Segons es va comentar al Ple Municipal, l'equip de govern intentarà que la línia de subvencions es pugui oferir als interessats de cares al 2016 o, com a molt tard, el 2017. En el moment que s'atorgui una partida pressupostària a les subvencions, se'n farà la publicitat corresponent.

Consulta la moció aprovada pel Ple Municipal de febrer

 

Consulta el resum dels acords presos al Ple Municipal de febrer