Ajudes econòmiques per a la rehabilitació d'edificis

2015-10 barraquetesL'Ajuntament de Cassà disposa enguany d'una partida de 15.000 euros per atorgar ajudes econòmiques a aquells que vulguin rehabilitar edificis i compleixin uns requisits concrets. 

Aquesta ajuda econòmica s'atorgarà als ciutadans que la demanin expressament en el moment de sol·licitar la llicència d'obres. Les actuacions que poden ser objecte d'aquesta ajuda són les rehabilitacions de façanes deteriorades d'edificis amb una antiguitat mínima de 25 anys, així com les rehabilitacions de masies o habitatges inclosos al Catàleg de Béns Protegits o situats al barri vell del poble. 

L'import final de l'ajuda, que es determinarà a final d'any després de valorar la totalitat d'obres acabades en aquest exercici, es farà efectiu a principis de l'any següent a la finalització de les obres i variarà en funció dels metres quadrats rehabilitats i el pressupost de l'obra, tal com recull l'ordenança d'aquesta matèria que podeu consultar aquí

Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta qüestió dirigiu-vos a l'àrea d'Urbanisme al telèfon 972 46 00 05 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). 

 

Consulta totes les bonificacions econòmiques al calendari del contribuent 2016