Nova guia de veïnats de Cassà


L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha presentat la nova guia de veïnats. El document incorpora apunts històrics dels 10 veïnats del poble, així com els corresponents mapes amb totes les masies localitzades. L'antiga guia era de l'any 1995.

L'Ajuntament vol agraïr l'ajuda dels alcaldes de veïnats i del senyor Joaquim Mundet i Creus a l'hora de realitzar aquest document.

Podeu consultar la nova guia a l'apartat del Poble > Guia de veïnats de Cassà.