Consulta de plànols antics de l’Arxiu Municipal

A l'espai web de l'Arxiu Municipal, www.cassa.cat/arxiu, es poden consultar els plànols dels projectes d'obres  que es conserven a l'Arxiu Municipal de Cassà des de l'any 1860 fins a l'any 1935. Són gairebé 800 projectes d'obres que es varen presentar a l'Ajuntament de Cassà en aquells anys, alguns dels quals de gran interès, com els magnífics plànols d'un escorxador, l'any 1908, que no es van arribar a executar mai.

La consulta es pot fer per l'adreça, pel nom de l'arquitecte o del mestre d'obres, per nom del sol·licitant, per any o per tipologia. Aquest treball té com a base el treball final de carrera que va fer l'any 1999 l'actual arquitecte cassanenc Jordi Carreras i Güell, titulat: "Cassà de la Selva 1860-1935. Urbanisme, arquitectura i construcció" i que es va difondre també en la publicació de l'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva, Plecs, concretament en el núm. 2, titulat "Carrers, cases i places", publicat l'any 1999.
Amb aquest nou servei, l'Arxiu Municipal fa un pas endavant en el seu projecte d'apropar la documentació a la ciutadania.