Tram final de les obres de les Vies Verdes en el nucli urbà

2022 03 14 obres vies verdes nucliDurant aquest mes de març s’enllestiran pràcticament totes les grans afectacions de la nova via verda al seu pas pel nucli urbà de Cassà.

Dimecres dia 16, es començarà a treballar en l'accés per la C-65 fins a les illetes de l'entrada del carrer de la Via, aquests treballs es preveu que duraran dues setmanes. Aquests dies també s'estan enllestint els treballs en el parc de l'Estació, concretament s'està fent la millora de les voreres i els accessos al grup Sant Josep, el nou pas i nova escullera de la zona esportiva, el tram paral·lel de la carretera que va cap a Llagostera sortint del Mas Cubell cap al pont de Verneda, l'escullera de sota el pont de Verneda, i l'escullera a la carretera de Caldes en el límit amb Sant Andreu Salou.

La previsió és justificar el màxim d'execució en els diferents trams que enllacen els 5 municipis que hi participem segons ens permet el conveni, i ultimar els detalls finals, com la senyalització, abans d'acabar el mes de juny.

.

 2022 03 14 Vies verdes pla accions