Accions en habitatges destinats a polítiques socials 2021

2021 11 19 accions habitatge 2021L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha invertit 7.054,52€ en l’habitatge cedit  aquest any del Carrer Rosselló, destinat a polítiques socials d’habitatge i aquesta acció está subvencionada per la Diputació de Girona dins el programa de subvencions per a inversions en habitatges de propietat  municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge amb 3.900,35€.

Aquesta acció està enmarcada en les polítiques socials d'habitatge per detectar i mobilitzar el parc d'habitatges buits del municipi i crear una borsa de lloguer social.