Es convoca un procediment obert per instal·lar un servei de bar a l'exterior de les piscines municipals durant l'estiu

La Junta de Govern Local va aprovar el 25 d'abril de 2016 l'expedient per l'atorgament d'una llicència d' instal·lació d'un servei de bar a l'exterior de les piscines municipals durant els mesos de juny a setembre. 

El període d'obertura de la instal·lació serà diari, festius inclosos, del 19 de juny al 4 de setembre. L'horari d'obertura al públic de la piscina és de les 10.30 a les 20.30 h (mesos de juny i juliol) i de les 10.30 a les 20 h (mesos d'agost i setembre).

Una vegada tancada la piscina es proposa l'obertura al públic del bar per accés independent i sense possibilitat de bany cada dia fins a les 00:00 h. 

 

Consulteu tota la informació a l'edicte publicat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cassà.