Reparació del desaigüe del camp de futbol

2021 09 05 reparacio camp futbolEl passat mes de desembre es va realitzar una reparació al camp de futbol per evitar l'acumulació d'aigües pluvials i les inundacions d'aquests equipaments esportius.

La reparació que es va realitzar va millorar la xarxa existent amb un tub de PVC de 315 mm i un embornal fins a connectar a la xarxa de pluvials.

Aquestes obres s'han finançat parcialment amb el suport de la Diputació de Girona, amb una subvenció de 6.724,14 €, de la convocatòria de subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines (Anualitat 2021-secció d'esports programa A2) .