Nou protocol comarcal per a la represa de l'activitat esportiva

Protocol esportiu comarcalVist el Pla d’Acció pel desconfinament esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, diferents municipis de la comarca del Gironès, han aprovat un protocol per a les instal·lacions esportives municipals, amb l’objectiu de contenir els contagis per la COVID19. A més del que detalla el Pla d’Acció pel desconfinament esportiu, les mesures del protocol acordades a la comarca del Gironès es relacionen tot seguit.

En relació als esportistes i al públic

 • Els entrenaments de qualsevol disciplina esportiva i a qualsevol instal·lació, es
 • realitzaran a porta tancada.
 • Els esportistes hauran de complir amb el protocol de l’entitat esportiva a la que
 • pertanyen.
 • En les competicions esportives, es recomana limitar al màxim l’accés del públic. En cas que les entitats esportives locals disposin dels mitjans necessaris i es comprometin a garantir les mesures d’higiene i seguretat, podran obrir l’accés de públic tenint en compte les mesures que siguin vigents per l’autoritat competent.

Les mesures complementàries que hauran d’adoptar les entitats esportives per fer-ho efectiu són:

 1. Garantir un registre nominal en l’accés a la instal·lació (nom, cognom i telèfon de contacte per garantir la traçabilitat).
 2. Control tèrmic. S’estableix que la temperatura màxima per accedir a la instal·lació és de 37,4°. Les persones que resultin amb temperatures entre 37’2° i 37,4° repetiran el control de temperatura 5’ després. En cas de continuar amb una temperatura entre 37’2° i 37,4°, només podran accedir amb mascareta que hauran de dur posada en tot moment, també per a realitzar la pràctica esportiva. En aquests casos, caldrà responsable COVID de cada centre o entitat amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i/o seguir els protocols establerts per cada centre o entitat.
 3. Garantir el control de l’aforament de la instal·lació en cada moment.
 4. Disposició de gel hidroalcohòlic. D’ús obligat a l’entrada de la instal·lació.
 5. Ús obligatori de la mascareta en tot moment per les persones que assisteixen com a públic i per circular per la instal·lació en els cas de les esportistes.
 6. Respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres. En el cas dels bars de les instal·lacions esportives, hauran de seguir la normativa vigent per les activitats d’hostaleria i el que prevegi el Procicat.

En relació a l’ús dels vestidors

 • Com a criteri general, els vestidors de les instal·lacions esportives, romandran tancats durant els entrenaments.
 • En les competicions, les instal·lacions que compleixin amb la normativa de la Secretaria General de l‘Esport, prevista al Pla d’Acció pel desconfinament esportiu de Catalunya, podran fer ús dels vestidors per les categories superior a cadet, amb excepció dels cadets visitants que sí podran fer ús dels vestidors.

Altres qüestions a tenir en compte:

 • En aquelles activitats consecutives, s’alterarà l’horari habitual i finalitzaran 5 minuts abans de l’hora prevista i començaran 5 minuts més tard del previst per garantir la renovació d’aire i evitar possibles aglomeracions.

Aquestes mesures podran ésser modificades, en cas que s’adoptin mesures específiques per un àmbit territorial concret. Tanmateix, el present protocol es mantindrà vigent mentre la situació no evolucioni de forma favorable i no es publiqui cap modificació.