Regulació professional del servei de socorrisme a les piscines municipals.

2019 10 09 socorrisme professional

L'ofegament és un greu problema de salut pública i d'actualitat que preocupa a l'Ajuntament. Catalunya és la cinquena comunitat autònoma en morts per ofegaments.

Les piscines municipals tenen cobertes els serveis professionals de socorrisme. Per primera vegada Cassà de la Selva rep una subvenció de DIPSALUT de 5 747,94 € destinada a finançar el servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona i sobre la normativa que regula l'exercici de la professió de socorrisme en aquestes instal·lacions.

Aquesta professió de socorrista actualment queda regulada. Per poder exercir de socorrista en instal·lacions aquàtiques, com les piscines, és obligatori estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) com a socorrista aquàtic o disposar de l'acreditació emesa pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC).

L'Ajuntament o les empreses adjudicatàries que gestionen els serveis de socorrisme de les piscines municipals han de seleccionar correctament el personal socorrista que cal contractar i tenir especial cura a sol·licitar la documentació que acredita la seva habilitació per exercir de socorrista aquàtic.