Comença el curs 2020-2021 a la Llar d’Infants Municipal Taps

Llar dInfants MunicipalAvui ha començat el curs escolar a la Llar d’Infants Municipal Taps, que vindrà marcat per les mesures de protecció que s’han de prendre a tots els centres. Aquest curs, de moment disposa d’un total de 78 infants: 3 de P0, 31 de P1 i 44 de P2.
Els alumnes estaran organitzats en grups estables. El centre, disposa de gel hidroalcohòlic a totes les entrades, que serà d’ús obligat per entrar i sortir a deixar la mainada, a l’igual que l’ús de la mascareta de protecció. També hi ha estores desinfectants pel calçat.

 


Període d’adaptació
Els infants que venen per primera vegada a la Llar, comencen amb un període d’adaptació.
Es tracta que els nens i nenes, es comencin a familiaritzar amb la seva tutora i amb el nou entorn. Aquest període és l’únic on l’infant ha pogut entrar a l’aula acompanyat d’un adult, i s’han distribuït els horaris per evitar més de tres infants amb els seus acompanyants per aula.

Entrades i sortides
Per fer les entrades i sortides del centre, els horaris són molt amplis, (08.30 a 09.30 h, 11.45 a 12.30 h, 14.30 a 15.30 h i 16.45 a 18.30 h ). Aquest fet possibilita fer-les sense que es donin aglomeracions, i, en principi, sense necessitat d’establir horaris d’entrada i sortida fixes per a cada grup estable. Cada família sí que ha hagut de triar un horari d’entrada i de sortida per poder organitzar bé l’arribada i la recollida dels infants. El centre disposa de 3 entrades/sortides diferents, que també evitaran afluència de gent a la mateixa porta.

Espais exteriors
La Llar té diverses zones d’esbarjo i algunes d’elles estan sectoritzades per poder fer un pati diferenciat per a cada grup estable. Aquestes zones, seran rotatives, però sempre es prendran totes les mesures de seguretat i higiene necessàries.
La distribució a l’espai de l’hort també s’ha fet de manera que no coincideixin més d’un grup estable a l’hora.

Servei de menjador
Aquest servei es farà, normalment, a l’espai habitual del menjador escolar donat que pel nombre d’infants previstos l’espai és prou ampli.
En aquest espai coincidiran diversos grups estables, per això es prendran les mesures necessàries. Cada grup estable estarà en una mateixa taula. Les taules de diferents grups es mantindran separades entre elles.
Només els infants de P0 que es quedin al menjador i alguns infants de P1, menjaran a la seva aula. Després de l’àpat es ventilaran i netejaran les aules utilitzades.

Personal docent
En centre disposa aquest inici de curs de 7 tutores, 5 suports i 1 direcció.
Totes les tutores del centre i el personal de suport, sempre utilitzarà totes les mesures de seguretat establertes.