Taller orquestra i taller de memòria

taller orquestra El servei del taller orquestra és un grup d’ajuda mútua que va dirigit a aquelles dones que tenen algun problema d’aïllament social, manca de recursos personals i/o trastorn mental. L’objectiu del taller és aportar qualitat de vida a les dones del grup de treball, així com estratègies per afrontar la vida quotidiana, guanyar autonomia i evitar possibles recaigudes.

Les accions que es porten a terme són:

  1. Espai grupal. A través de diverses activitats d’interès per a les participants es treballa el suport emocional i personal.
  2. Treball amb famílies. Oferir a les famílies un punt de recolzament.
  3. Grup terapèutic. Intervenció integral a través del treball amb equip.
  4. Treball amb la comunitat. Sensibilitzar a la població sobre la malaltia mental i les situacions de risc i exclusió social, evitant els prejudicis i l’estigmatització d’aquesta realitat.

Les usuàries d’aquest taller són derivades des dels serveis socials d’atenció primària, el centre d’atenció primària o la xarxa de salut mental.

El taller de memòria, organitzat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva juntament amb el Consorci de Benestar Social Salt-Gironès són dirigits a persones majors de 65 anys que vulguin fer exercicis de memòria. Aquest tipus d'activitat mental és recomanable per prevenir o retardar el màxim possible possibles malalties o deterioraments cognitius. Es realitzen un total de 2 tallers de 10 sessions de treball de cada taller, en petit grup de 15 persones cada un, i conduit per una persona especialista.

Tant el taller orquestra com els tallers de memòria s’ha portat a terme durant el període de setembre 2022 a juliol 2023 amb una subvenció concedida per Dipsalut corresponent al programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07) d’import 6.117,94 €.