Lloguer d’habitatges a través del programa Reallotgem.cat de la Generalitat de Catalunya

ReallotgemMitjançant el programa Reallotgem.cat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà habitatges de propietat privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió d’ús, les persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, estiguin pendents de reallotjament.

Els punts més destacats d’aquest programa són:

  • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, d’una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica).
  • En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer, per avançat, i la fiança.
  • Transcorreguts aquests primers 18 mesos, la resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte.
  • A través d'aquest enllaç el propietari pot calcular quan se li pagarà de renda.
  • L'AHC garantitzarà que l'habitatge es retorni en les mateixes condicions.

Trobareu més informació aquí.