Llista provisional d'integrants de la borsa de treball de la Policia Local

 

L'alcalde Martí Vallès ha aprovat la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció de persones que integraran la borsa de treball de personal d'agent interí de la Policia Local. 

La llista definitiva es publicarà al BOP a partir de la segona setmana d'agost. També es notificarà a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la pàgina principal del web www.cassa.cat.

Llistat provisional publicat al BOP el 23 de juliol del 2015.

També podeu trobar el llistat al tauler d'anuncis de la Seu electrònica.