Celebració del Ple municipal ordinari, el 22 de desembre a les 19 h

Ple MunicipalEn el darrer Ple municipal de l’any es proposen tres acords importants pel desenvolupament urbanístic de la població. En dos de les propostes, afecten a zones que es preparen per possible desenvolupament urbanístic, i en l’altra, es fa una permuta per guanyar espai de zona verda.

Cal també destacar, que es fa un nou pas en la política d’habitatge social municipal amb la proposta del Plec de Clàusules que regirà l’adjudicació de dos habitatges de lloguer social. En un àmbit més procedimental, es porten les habituals bonificacions d’ICIO i el pla de les millores de les instal·lacions del Cementiri, que van a càrrec de l'empresa concessionària.

1.- Aprovar l'acta del Ple municipal ordinari de 24/11/2022.

 2.- Aprovar l'acta dels Plens municipals extraordinaris de 30/11/2022 i 02/12/2022.

 3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/2523 a 2022/2655.

 4.- Aprovació de la modificació de la relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per l’any 2023.

El Ple municipal va aprovar el mes de novembre la plantilla i la relació de llocs de treball per l’any vinent. Els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de la seva organització. Ara, un cop previstes diverses modificacions per a l’exercici 2023, es requereix la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2023 per aprovar l’augment del 2,5% dels sous segons la llei de pressupostos de l’Estat. També, entre altres mesures, es crea una plaça d’Administració General, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a adjunt als serveis jurídics, s’extingeix un lloc de treball de conserge de la zona esportiva. Per últim, d’acord amb la nova normativa, s’inclouen els complements personals en el complement específic.

5.- Aprovar la compatibilitat de la tècnica auxiliar de cultura.

Autoritzar a la tècnica auxiliar de Cultura per compatibilitzar la seva activitat pública a l’Ajuntament amb una segona activitat privada per compte propi.

6.- Extinció del contracte i reversió de béns per la finalització del Contracte de Gestió dels Serveis Públics Municipals d’Aparcament en Superfície de diversos carrers de Cassà de la Selva, en règim de concessió administrativa.

En el mes de març d’aquest any es va iniciar l'expedient de licitació del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat a la via pública (zona blava). En el mes de juliol, després de la licitació, s'adjudicà el contracte d'aquest servei, en règim de concessió a l'empresa Giropark, SAU. En el Ple d’aquest mes es declara la finalització del contracte anterior que datava de l’any 2010 i es liquiden els béns i drets relacionats amb el contracte complert.

7.- Aprovació del Pla d’Obres de Manteniment i Millora del Cementiri Municipal i Tanatori, corresponent a l’any 2022, presentat per Funus Girona, SLU.

Se sotmet a aprovació les millores de les instal·lacions del Cementiri Municipal que van a càrrec de l'empresa concessionària, segons la proposta presentada.

8.- Verificació del text refós modificació puntual número 11 del POUM de Cassà de la Selva, de regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 I PMU B01; i alienacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres.

L'Ajuntament ja va aprovar provisionalment l’any 2016 una modificació puntual sobre aquestes zones. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que va plantejar un text refós contemplant un sistema d’espais lliures central de manera que es mantingui la funcionalitat prevista pel POUM. També la justificació que es garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes d’espais lliures objectes de modificació.

Un cop perfeccionats i aprovats aquests aspectes, es notificarà la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per que doni validesa a aquests projectes.

9.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 15 del POUM de Cassà de la Selva, de modificació del Pla d’Actuació Urbanística Municipal i de l’article VI.3.7. Condicions de formulació dels plans. Programació temporal i indicadors.

Davant la possibilitat d'urbanitzar el sector SUND 2.1 B Matamala-Salvador Espriu, continua la modificació del planejament després d’haver passat el preceptiu període d’informació pública. Ara s’inicia l'aprovació inicial, per tal que es pugui desenvolupar aquest sector. El SUND 2.1B contempla el desenvolupament urbanístic d'un sector que confronta amb el carrer Salvador Espriu, amb una tipologia d'edificacions per les quals hi pot haver demanda.

10.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 23 del POUM de Cassà de la Selva per a l’intercanvi de qualificació de dues parcel·les de sòl privat lliure d’edificació i zona verda i millores en la vialitat al carrer Metall de Cassà de la Selva.

Després del període d’informació pública, es proposa l'aprovació inicial de la modificació puntual d'aquest intercanvi de qualificació. Es tracta de racionalitzar el planejament SUD 1.8 que afecta l'empresa Construccions Tècniques S.L. (Metall-lògic S.L.). Aquesta mesura permetrà una permuta de terrenys més endavant, un cop s'hi hagi requalificat les zones afectades amb aquesta proposta i s'hagi aprovat per part del Servei Territorial d'Urbanisme.

El resultat serà que l'empresa podrà reunir en una sola zona els terrens de la seva propietat que ara té dividits amb un més gran aprofitament del terreny, i l'Ajuntament disposarà d'una zona verda contigua a la Riera Susvalls més gran i accessible. Per tant, la zona municipal passa de tenir una parcel·la de 3.231 m² a un altra de 5.892 m², que sumarà als 1.355 m2 ja existents. Les parcel·les continuen essent lliures d'edificació i no computen a efectes del càlcul de l'edificabilitat i, en conseqüència, es mantenen els usos i aprofitaments.

11.- Incoació del procediment d’adjudicació de dos habitatges cedits mitjançant contracte de mandat a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb caràcter de béns patrimonials, per a ser ocupats per persones amb necessitats d’habitatge mitjançant contracte d’arrendament.

El Ple ordinari de 30 de març va aprovar la licitació per a l'obtenció de dos habitatges de Cassà de la Selva destinats a l'habitatge social. En aquest Ple es proposen l’adjudicació de dos habitatges, per a ser ocupats per persones amb necessitats residencials mitjançant contracte d’arrendament. També es concreta el Plec de Clàusules que regirà l’adjudicació dels habitatges, els formularis de sol·licitud i l’inici del termini de presentació d’aquestes. Els immobles estan situats al c/ del Mig i al c/ Rosselló i han estat cedits a l'Ajuntament de Cassà per que es destinin a polítiques socials. La seva cessió és en règim de lloguer per un import de 400 euros mensuals cada habitatge i durant set anys.

12.- Declaració de concurrència de bonificacions ICIO de desembre 2022.

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 5 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament: una bonificació del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals; tres bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació en edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva; i una bonificació del 25% de l'impost de les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l'inici de noves activitats econòmiques.

13.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 34.418,17 €. A

14.- Informes d'alcaldia i regidors.

 15.- Precs i preguntes.

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H