Celebració del Ple municipal ordinari, el 24 de novembre a les 19 h

Ple MunicipalEn el Ple de novembre es vol aprovar la creació de l’Oficina Municipal d'Escolarització per poder trametre al nostre municipi gestions que fins ara es fa des de la ciutat de Girona i assessorar i informar a les famílies. A més se suplementa la partida destinada a les retribucions del personal municipal, segons l’aprovació del govern de l’Estat.

1.- Aprovar l'acta del Ple municipal de 27/10/2022.

 

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/2275 a 2022/2522.

 

3.- Aprovar la compatibilitat de l’enginyer municipal.

Autoritzar a l’enginyer municipal per compatibilitzar la seva activitat pública a l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb una segona activitat privada per compte propi.

4.- Modificació de crèdit 3SC 8/2022 per l’increment addicional de l’1,5% de les retribucions del personal.

Aquesta modificació de crèdit es tramita per fer front a l’increment de l’1,5% previst en l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic. L’import del suplement és de 48.396,12 €, finançat amb fons de contingència i romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

 

5.- Modificació de l’annex a l’Ordenança Fiscal núm. 3.

Es modifica l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres, que afecta a instal·lacions agrícoles.

6.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 18.570,84 €.

7.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “Caldera de Biomassa i Xarxa de Calor a la Piscina i al Pavelló Triple Municipals” objecte de finançament FEDER.

L’actual caldera de biomassa a la Piscina i al Pavelló Triple està subjecta a finançament FEDER en virtut del conveni aprovat el novembre de 2017 entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la Diputació de Girona amb una vigència de quatre anys. Per a complir les condicions FEDER de finançament, es proposa a tall de renovació del conveni anterior, un nou conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per regular les condicions de funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació sobre l’esmentada caldera, que millora de la gestió dels recursos públics.

8.- Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la creació de l’Oficina Municipal d'Escolarització.

L’Ajuntament crea aquest nou servei d’Oficina Municipal d’Escolarització amb un conveni que suposarà una col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a instrument de col·laboració entre les entitats en el procés d’escolarització en els centres educatius.

Les funcions del servei són: gestionar l'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió; oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats al municipi; rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya; donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi; coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats; promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya; acollir les comissions de garanties d'admissió respectives; participar en la formulació de la proposta de les zones educatives; i altres funcions que se li puguin atribuir relacionades amb les anteriors.

9.- Informes d'alcaldia i regidors.

 

10.- Precs i preguntes.

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H