Celebració del Ple municipal ordinari, el 28 d'abril a les 19 h

2022 04 280 Ple MunicipalEn el ple d’aquest mes destaquen els punts de caràcter econòmic per dur a terme diverses accions i dos temes urbanístics, el d’una expropiació de mutu acord i el projecte d'arranjament de la prolongació del carrer Verneda fins a cal Queixal.

1.- Aprovar l'acte del Ple del 30/03/2022.

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/675 al 2022/0966.

3.- Expropiació de mutu acord d'un terreny situat al carrer Castellflorit destinat a vialitat.

S'aprova definitivament l'expropiació de mutu acord de la finca del carrer Castellflorit, pròxima a la crta. Provincial, qualificada de vial. s'ha establert un preu just de 13.996,84 euros per la finca i té una superfície real és de 286 m2.

4.- Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària "Projecte simplificat d'arranjament i millora del camí des del carrer de la Verneda fins a Can Queixal del terme municipal de Cassà de la Selva. Tram 1 tram 2", de data febrer de 2022, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

La proposta consisteix arranjar el tram de camí que va del carrer Verneda fins a Can Queixal, que es troba en molt mal estat. Es perfilarà, compactarà i es cobrirà amb paviment de formigó armat amb malla. En un tram del camí es realitzarà una cuneta de formigó. Amb l'obra s'aconsegueix millorar l'accessibilitat, la seguretat i la circulació. El pressupost total és de 90.335,21€

5.- Modificació de crèdit 3SC 2/2022.

Per valor de 35.900€ procedents de romanent de tresoreria, s'apliquen diverses partides destinades a la compra de material municipal i serveis. 18.000€ dels quals van destinats a la compra de contenidors d'escombraries.

6.- Modificació de crèdit 3SC 2/2022.

L'Ajuntament destina un total de 53.760€ a diferents actuacions com arrendaments, adequació d'instal·lacions esportives, millores a la Llar de Jubilats i accions socials finançats amb recursos de romanents de tresoreria.

7.- Actualització del Pla d'Inversions.

Es modifica el finançament de les inversions previstes per l'exercici actual.

600.000 € de les inversions previstes es finançaran amb els romanents de tresoreria de la liquidació del pressupost de l’any passat. Altres 500.000€ previstos per la construcció del nou camp de futbol7 a la zona esportiva es finançarà amb deute.

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 23.406,98 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

9. Informes d'alcaldia i regidors.

 

11. Prec i preguntes.

 

Podeu seguir el ple en directe per Ràdio Cassà i pel canal de Youtube de l'Ajuntament @ajcassa.