La campanya de recollida d'oli triplica els valors de l'exercici anterior

OliA la sessió del ple ordinari de febrer, l'alcalde Robert Mundet, va explicar els resultats dels primers mesos de la nova campanya de reciclatge d'oli domèstic usat.

Hi ha 5 contenidors instal·lats al municipi per la recollida selectiva, i des de la posada en marxa d'aquest servei de recollida, el novembre de 2021 s'han retirat més de 200 litres l'oli, triplicant el volum d'oli recollit en tots els mesos de 2021 fins a la data d'inici de la campanya.

Aquesta iniciativa té l'objectiu d'eliminar l'abocament d'olis al clavegueram perquè és molt nociu i més, amb el reciclatge es pot donar un nou ús com a biocarburant, sabó o altres usos per a la indústria química (ceres, vernissos...). Des de l'ajuntament de Cassà de la Selva agraïm la implicació de la ciutadania en la recollida d'aquest residu, animant a tots els veïns i veïnes a continuar contribuint a la gestió adequada d'aquest, millorant la qualitat del nostre entorn més proper.

Estat de les obres al carrer de la Bisbal
Al ple a més es va comunicar l'estat de les obres del carrer Bisbal, on s'ha obert un tram de carrer entre els carrers Migdia i Llevant i s'ha de col·locar un nou tub de 200 mm de diàmetre, ampliant el tub actual per donar servei a la zona. En paral·lel s'ha passat els provisionals d'aigua de tot el carrer que  connectaran al nou tub quan estigui operatiu. Després d'activar el provisional d'aigua es començarà a fer l'enderroc de voreres i aglomerat asfàltic del primer tram, des de la carretera marina fins al carrer del mig.


Noves instal·lacions i millores a la residència geriàtrica Sant Josep
Aquestes setmanes també s'ha finalitzat el projecte de col·locació de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a la residència geriàtrica, la potència fotovoltaica total instal·lada és de 38,88kW i s'estima una producció anual fotovoltaica de les instal·lacions de 52.779 kWh/any. A més també s'han acabat les millores de la cuina amb noves instal·lacions.

Adequació de les instal·lacions de la Pineda Fosca
Han finalitzat els treballs per l'adequació de les instal·lacions de l'espai municipal del paratge de la Pineda Fosca, que es va aprovar al ple del passat mes de novembre, amb un import de 39.674,34 €. Amb aquesta actuació es pretenen actualitzar les instal·lacions a la normativa actual. La Pineda Fosca és un espai municipal que gaudeixen les famílies, els grups escolars, excursionistes i amants de la natura en un entorn únic rústic de la plana proper a les Gavarres.


Projecte de millores del bar del camp de futbol
Les obres de millora per l'adequació del bar del Camp de Futbol també estan a la fase final. El projecte que posarà al dia les instal·lacions del bar del camp de futbol municipal amb un pressupost de 29.482,44 €.

Millores a les instal·lacions del PAV3 i la piscina
A les instal·lacions de la piscina i gimnàs hi ha tres calderes de gas, els darrers mesos es van canviar dues que s'havien espatllat, i aquest mes s'ha canviat la tercera que tampoc funcionava, i actualment les tres calderes de gas ja funcionen perfectament. Les calderes només funcionen simultàniament quan la temperatura de l'aigua baixa, normalment es va combinant la caldera de biomassa del PAV3 i un parell de calderes de gas si cal. Aquest funcionament està automatitzat, i es van apagant o encenent depenent de la temperatura de l'aigua i de l'ambient per optimitzar recursos.