Ordre del dia del Ple Municipal, que se celebrarà el dia 31 de juliol de 2014 a les 20.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-     Proposta d'acord d'aprovació de l'acta del Ple municipal ordinari de 29 de maig de 2014  i extraordinari de data 12 de juny de 2014.

2.-     Dació de comptes de decrets d'alcaldia del mes de maig i juny.

3.-     Donar compte de l'Informe de la Intervenció del seguiment del Pla d'Ajust aprovat conforme el previst en el RDL 4/2012, respecte el Segon Trimestre de l'exercici 2014.

4.-     Donar compte de l'informe d'intervenció de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, corresponent al segon trimestre de 2014.

5.-     Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació i integració a la comptabilitat de l'Ajuntament de l'Organisme Autònom Centre Cultural Sala Galà.

6.-     Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació i integració a la comptabilitat de l'Ajuntament de l'Organisme Autònom Radio Municipal.

7.-     Proposta d'acord d'aprovació de les dues festes locals per al proper any 2015.

8.-     Proposta d'acord d'aprovació de la bonificació del 95% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la instal·lació d'especial interès pels mòduls prefabricats de l'INS Cassà de la Selva.

9.-     Proposta d'acord d'aprovació de la bonificació del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de l'entitat mercantil FUNUS GIRONA  SLU, per a la construcció d'especial interès del tanatori.

10.- Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual número 7 del POUM de Cassà de la Selva consistent en correccions al Nord del C/ Provincial.

11.- Informe d'alcaldia i regidors.

12.- Torn obert de paraula.

CASSÀ DE LA SELVA, 28 de juliol de 2014

L'ALCALDE

Enric Bagué Vilà

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H