El ple aprova el projecte definitiu de Can Parera i dona per acabades les obres de la depuradora

 

2021 11 26 Depuradora CassàAhir al ple es va aprovar el projecte definitiu de Can Parera, aquesta darrera versió incorpora modificacions a l'entrada i sortida de vehicles atenent a algunes de les al·legacions que s'havien presentat.

Aquestes actualitzacions del projecte faran que millori la seguretat de les persones i la circulació, també s'han tingut en compte les modificacions per garantir el compliment de la normativa per realitzar-hi activitats culturals. Les modificacions representen un lleuger augment del pressupost en 18.085,63 €. El cost total del projecte serà de 155.994,63 € IVA inclòs.

El projecte de Can Parera dotarà de 17 noves places d'aparcament a aquesta zona del barri vell, facilitant un accés més per als comerços. A més, la concepció de l'obra permetrà tenir un espai cobert que es podrà utilitzar també per realitzar-hi actes, guanyant un equipament municipal polivalent.

Les obres de la depuradora estan finalitzades i en fase de proves

Fa uns dies que l'alcalde, Robert Mundet, i el cap dels serveis tècnics municipals, Jordi Fabrellas, van visitar les instal·lacions de la depuradora per revisar la fase final d'obres. Al ple, l'alcalde va explicar l'estat del projecte d'ampliació de la depuradora, que permetrà augmentar la capacitat per arribar a depurar aigua per a un màxim de 30.000 persones, gairebé el doble de la seva capacitat actual. Ara les noves instal·lacions estan en fase de proves i només falta que la companyia elèctrica augmenti la potència de la instal·lació per què el nou equipament pugui funcionar a ple rendiment.

La infraestructura de la depuradora s'ha duplicat amb una nova línia de tractament biològic i un nou sistema de bombament. A més, les noves instal·lacions posaran solució a les problemàtiques pels sobreeiximents d'aigües en les èpoques de pluges abundants i evitaran que s'inundin els camps dels voltants.

Aprovació del conveni col·lectiu dels treballadors de Gestió de Serveis Municipals (GSM) per als anys 2022 - 2025.

L'equip de govern ha acordat la redacció d'un nou conveni laboral que afecta específicament al col·lectiu de treballadors de la zona esportiva, contractats per l'empresa municipal Gestió de Serveis Municipals S.L. (GSM). La representació dels treballadors i l'ajuntament han negociat i han arribat a un acord que satisfà totes les parts. El conveni, que té una vigència de quatre anys, suposarà l'actualització de les condicions laborals per equiparar-les a les de la resta del personal de l'ajuntament.