S'aproven modificacions sobre les bonificacions de l'IBI i s'obren les convocatòries per subvencions per a jubilats i families monoparentals

2021 10 01 Apunts sobre el darrer ple municipalAl ple municipal celebrat ahir es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals referides a les bonificacions de l’IBI, l’impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, la taxa de recollida d’escombraries i la del servei de recollida de gossos i gats.

No es van apujar els impostos (IBI, IAE i Impost de Vehicles) i es van aprovar noves bonificacions en algunes taxes

Bonificacions de l’IBI per comunitats que instal·lin plaques fotovoltaiques

Fins ara les bonificacions de l’IBI només es contemplaven per propietaris d’habitatges  però no incloïen a les comunitats de propietaris, a partir d’ara, aquestes comunitats que realitzin obres per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric per els serveis comuns de la comunitat.

En el cas de propietaris que realitzin obres per aquests tipus d’instal·lacions gaudiran d’una bonificació del 50% de l’IBI (Impost sobre Bens Immobles). Aquesta bonificació es redueix de 5 a 3 anys, la condició per poder gaudir-ne estableix que la producció sigui com a mínim del 30% del consum anual de l’habitatge.

En el cas de les comunitats de propietaris, la bonificació és del 10% durant 3 anys.

Bonificacions de fins al 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

S’aproven bonificacions del 95% pels centres de titularitat pública, educatius i del patrimoni històric-artístic. També hi haurà una bonificació del 50% per les obres que consisteixin en eliminar barreres arquitectòniques o millorin l’accessibilitat, en edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció.

Augment del 6% de la taxa de recollida d’escombraries

El servei s’ha vist afectat per la puja del preu del servei, per l’augment del cànon per tona dels residus que es porten a l’abocador de Solius i també pels nombrosos casos d’incivisme, pels quals s’ha hagut de reforçar el servei de recollida d’abandonament de voluminosos a la via pública de manera setmanal. Això es tradueix en un augment del 6% de la taxa de recollida d’escombraries i gestió de residus. Amb tot, la diferència del que realment costa el servei i del que cobreix la taxa encara és d’un 15%. Amb aquesta puja es pretén reduir una part de la diferència del cost del servei. Per altra banda, s’està preparant una nova campanya dirigida a millorar tant la gestió del reciclatge com a la lluita contra l’incivisme i la posada en marxa d’un nou sistema de recollida d’oli comercial.

 

Increment de la taxa per animals perillosos

Aquest augment de la taxa per tinença d’animals perillosos respon a la voluntat de reduir la presència i el risc d’aquestes mascotes al municipi.

 

A més d’aquestes mesures aprovades al ple, també es van obrir noves convocatòries de subvencions a la passada Junta de Govern Local

Noves convocatòries per a subvencions de l’IBI per a persones jubilades i també per a persones usuàries de la residència geriàtrica Sant Josep.

La primera subvenció va adreçada a persones jubilades que poden gaudir d’un 25% de la quota amb un límit de 200€.

La subvenció per a usuaris i usuàries de la residència contempla ajudes de fins a 2000 € per a residents que hagin estat empadronats a Cassà com a mínim els cinc anys anteriors a l’entrada a la residència. Per sol·licitar-la els beneficiaris no podran tenir ingressos superiors al doble de la pensió mínima anual.

Subvencions de fins al 30% de l’IBI per a famílies monoparentals.

Es podran beneficiar les famílies monoparentals que tinguin ingressos anuals no superiors a 2,75 vegades l’IPREM (14 pagues). Aquesta subvenció té un límit de 200 € de la quota d’IBI per l’habitatge habitual.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del 3 de novembre i fins al 19 de novembre.

Aquí podeu descarregar els models de les diferents sol·licituds de subvencions:

 

Aquí podeu descarregar el model de declaració jurada que és vàlida per la sol·licitud de les tres subvencions. Declaració jurada