La pandèmia ha afectat el tancament del pressupost de 2020

escutL’any 2020 serà recordat com un dels pitjors anys que s’han viscut els darrers temps. Va començar amb la tempesta Glòria i va continuar amb la pandèmia de la COVID-19. Aquesta situació ha marcat l’execució del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Cassà.

Per la part dels ingressos hi ha hagut una davallada molt important respecte l’exercici anterior, d’uns 550.000€. Aquesta davallada prové bàsicament de: l’equipament de la piscina municipal; l’edifici Sala Galà (Escola de Música municipal Pere Mercader, Escola d’Art i Biblioteca); la Llar d’Infants Taps; i, la Residencia Geriàtrica Sant Josep. Tot i la caiguda d’ingressos d’aquests serveis municipals s'han mantingut pràcticament les mateixes despeses, ja que la major part d’elles són salaris i s’ha intentat mantenir el mateix servei amb classes en línia i altres serveis que s’han reforçat com els de la Residència.

Per altra banda, s'ha executat més despesa que l’any anterior, uns 490.000€ de més, bàsicament d’inversions tot i no haver pogut executar despeses programades degut a les restriccions (Festa Major, Fira del Tap i del Suro, Fira de Santa Tecla).

Pel que fa a les despeses, s’han destinat recursos públics a atenuar els efectes de la Covid-19. Prova d’això són les ajudes als comerços, autònoms, empreses del nostre poble i d’altres despeses relacionades amb la pandèmia.

Tot i aquestes circumstàncies no s'ha contret cap nou préstec i s'ha reduït l’endeutament en uns 270.000€ deixant el rati de deute viu en un 15%.

L’execució del pressupost consolidat de l’any 2020 deixa un romanent de tresoreria per a despeses generals d’uns 2.000.000€, dels quals uns 600.000€ finançaran despeses previstes de l’any 2020 i la resta serviran per fer front a inversions i despeses imprevistes per aquest 2021.