Celebració del Ple municipal telemàtic del mes de gener 28 a les 19 h

2021 01 28 franges refugis

En el primer Ple ordinari de l'any hi ha previst l’aprovació de diversos punts relatius a l’ordenació urbanística, al manteniment d'espais públics i la prevenció de riscos forestals. A més, es pretén ampliar l'obertura de la deixalleria i aprovar l'adhesió al Consorci del Ter.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acte del Ple municipal de 22/12/2020, sessió telemàtica
 2. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari i urgent de 20/01/2021, de sorteig per a la formació de les meses electorals.
 3. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2020/2391 a 2021/0087
 4. Adjudicació del contracte del servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i controls d'herbes a la via pública.

  S'adjudica a l’empresa Fundació Mas Xirgu el contracte del servei de manteniment, neteja de parcs, jardins arbrat viari i control d'herbes a la via pública. Aquestes tasques suposen una despesa a l'Ajuntament de més de 101 mil euros durant quatre anys, fins a acabar l'any 2024.

 5. Adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci del Ter.

  El Consorci del Ter treballa per a la protecció i la promoció de la conca hidrogràfica del Ter. Aquest acord permetrà el desenvolupament territorial en l'àmbit turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, per tant, es treballarà per la preservació de la riquesa natural i patrimonial del territori cassanenc.

 6. Aprovació del conveni de delegació de l'exercici de les competències municipals amb el Consell Comarcal del Gironès per a la contractació de la redacció de l'informe de seguiment i valoració de l'acompliment de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels Refugis de les Gavarres.

  El 31 de març de 2016 el Ple municipal aprovà el plànol de delimitació de les mesures de prevenció d'incendis forestals en les que incorpora un informe específic per les franges dels Refugis de les Gavarres amb un perímetre de 50 metres. Després d'un any del corresponent projecte executiu, l'Ajuntament demana fer un seguiment i determinar en quin grau s’ha complert per part dels propietaris.

  El treball per a la protecció i la seguretat de les persones i béns i de l'espai forestal municipal s'ha de considerar una actuació d'interès públic. El Consell Comarcal contractarà l'informe de seguiment que contempla al voltant de 80 hores de treball de camp tècnic, a més de la valoració de les dades i redacció del document.

 7. Aprovació de l'annex del Conveni de delegació amb el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d'explotació de la Deixalleria de Cassà de la Selva.

  El servei de la Deixalleria Municipal es gestiona a través del Consell Comarcal del Gironès amb un conveni que el regula. L'Ajuntament veu la necessitat reforçar el servei amb l'ampliació de l'horari d'obertura que passarà de 28 hores a 36 hores setmanals. L'horari resultant d'aquesta ampliació serà de dilluns a divendres de 15 a 19 h, dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 14 h. El cost de l'ampliació del servei ascendeix a 59.704 € anuals.

 8. Aprovació inicial del "Projecte del Camp de Futbol 7".

  Es porta al Ple l'aprovació inicial del projecte d'aquesta obra municipal ordinària d'aquest futur nou equipament, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès. L’import del projecte és de 497.000 € per aquest important equipament de l'esport a Cassà. Preveu la millora de l'entorn situat a la zona esportiva municipal i la instal·lació de gespa artificial. Aquest projecte se sotmetrà a informació pública per poder examinar-lo i poder formular-se reclamacions i al·legacions

 9. Proposta de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 11 del POUM.

  Es porta la regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres.

  L'Ajuntament ja va aprovar provisionalment una modificació puntual sobre aquestes zones. Aquestes tramitacions van ser suspeses per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que va plantejar un text refós verificat contemplant diferents aspectes necessaris i una Separata de Zones Verdes del projecte.

  Un cop perfeccionats i aprovats aquests aspectes, es notifica a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per donar validesa a aquests projectes i poder aprovar-lo de manera definitiva.

 10. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 18 del POUM.

  Aquesta aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva consisteix en la modificació de traçat d'un tram del camí públic del veïnat d'Esclet.

  Actualment el camí afectat fa un traçat difícil per la maquinària pesant que porta als usuaris a fer una volta innecessària i completament esmenable amb aquesta actuació que a més, porta a un major aprofitament del territori.

 11. Proposta de ratificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava.

  L'Ajuntament de Cassà de la Selva va adherir-se al Consorci de la Costa Brava el mes de febrer de 2020. El desembre del 2020 ha procedit a aprovar i proposar als seus membres de ple dret, la ratificació de l'aprovació definitiva dels nous Estatuts.

  Vist que les esmenes introduïdes als nous Estatus són parcials i no substancials, l'Ajuntament de Cassà de la Selva aprova inicialment el nou text articulat dels Estatuts del Consorci Costa Brava.

 12. Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.

  Moció política en suport del conseller Bernat Solé, en desacord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que l'ha condemnat per un delicte de desobediència greu amb un any d'inhabilitació.

 13. Informes d'alcaldia i regidors. 
 14. Precs i preguntes.