Contenció dels impostos i taxes municipals per al 2021

canNadal2El govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en el Ple ordinari del passat 29 d’octubre, va aprovar no augmentar les taxes i impostos municipals per a l’any 2021. Aquesta postura de rebaixar la pressió fiscal als ciutadans ja es va iniciar en l’aprovació de les ordenances fiscals per a aquest 2020 i ara es veu reforçada per la situació creada per la pandèmia de la COVID-19. 

Es continuen mantenint totes les línies de subvenció aprovades l’any passat i s’hi sumen les creades aquest any amb motiu de la pandèmia per ajudar treballadors, comerços i empreses que s’han vist afectats directament per les decisions preses per lluitar contra la pandèmia. Hi ha una voluntat continuista de contenir la pressió fiscals a les famílies.

A les ordenances fiscals, que són el pas previ als pressupostos del pròxim any, s'ha tingut molt en compte la difícil situació que afrontem i sols es preveu una petita puja de les escombraries degut a l’increment del cànon per portar els residus a Solius.

Els impostos amb més impacte fiscal com l’impost sobre béns immobles i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es mantenen iguals. Cal destacar que l’IBI es va reduir un 5% l’any passat. Pel que fa als preus públics de la Llar d’Infants Municipal, ja es van reduir per poder-los aplicar aquest mateix inici de curs. 

Dins d’aquest paquet d’ajudes destinades a comerços i empreses s’està enllestint la devolució dels imports de les taxes per ocupació de via pública per a les empreses de restauració i abaixar el cost del servei de “Co-working” per als emprenedors.

L’única variació és en la taxa d’escombraries, que puja un 3% en els habitatges en zona urbana i en els industrials, i un 4% als habitatges en zona rústica. Aquest increment ve donat sobretot per l'increment de les despeses que afecten aquest servei i per la puja del cànon de residus. 

Aquest cànon que s’aplica als ajuntaments per portar els residus a Solius està augmentant considerablement any rere any i representa un sobreesforç econòmic molt important. Cal recordar que l’any 2013 el cànon era de 12,40 €/t i representava uns 28.123 €; l’any 2015 el cànon era de 15,80 €/t i representava uns 36.662 €; l’any 2019 el cànon era de 35,60 €/t i representava uns 85.195 €; aquest cànon per al 2020 és de 41,30 €, que representa uns 95.818 € i de cara al 2021 es preveu un cànon de 53,10 €/t, amb un import de 127.400 €.

En un context molt difícil i ple d’incerteses, es mantenen totes les línies de subvenció que es van aprovar i modificar l’any passat:

  • Obertura de negocis (es bonifiquen amb un 25% totes les noves activitats econòmiques que s’instal·lin al poble).
  • Eliminació de barreres arquitectòniques (bonificació del 50%) sobre la part del pressupost que afecti la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
  • Manteniment de les bonificacions per l’ús de la deixalleria.
  • Ajudes a veïns i veïnes amb poc recursos.
  • Ajudes a famílies nombroses i monoparentals.
  • Bonificacions als jubilats per l’IBI.
  • Bonificacions per inversions en estalvi energètic

Complementàriament a aquestes mesures, s’han posat en marxa les accions del Pla de reactivació amb una dotació de 290.000 €. Aquest pla va en tres línies: 1.- ajuda a les persones afectades per un ERTO o que han perdut la feina; 2.- ajuda als comerços i empreses que han hagut de tancar durant l’estat d’alarma; i 3.- ajuda a les famílies i al comerç local. (vegeu nota de premsa 30 de juliol de 2020)

  • Subvenció, fins a 200 €, a les persones treballadores afectades per un ERTO o que han perdut la feina arran de la Covid-19.
  • Subvenció fins a 500 € per als comerços o empreses que es van veure obligades a tancar durant l’estat d’alarma.
  • Campanya “Compra a Cassà!” Amb la col·laboració de la Unió de Botiguers s’han distribuït uns vals de 20 € a totes les llars del municipi per comprar en els comerços adherits a la campanya. Ajudem directament les famílies amb un val de compra i indirectament els comerços locals.