L’Ajuntament de Cassà ampliarà les places d’aparcament municipal amb una finca pròpia al centre del municipi

Can BursetAquest mes s’ha formalitzat la compra de la finca de Can Burset, situada entre el carrer Nou i el carrer Girona. El magatzem i la casa tenen una superfície de 605 m2 construïts, i  la façana dóna a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, que està situada al centre del municipi.  

Amb aquesta compra el poble augmentarà la seu patrimoni i s’assegurà uns terrenys públics molt ben situats, a pocs metres del centre del municipi. L’Ajuntament començarà els tràmits per l’enderroc i les obres necessàries per ampliar les places d’aparcament públic.

Per fer aquesta compra, a finals de l’any passat es va fer la reserva de crèdit a la partida d’Inversions Financerament Sostenibles corresponents a l’exercici pressupostari del 2019.

Aquest any s’ha rebut l’informe del Departament de Presidència,  Direcció General d’administració Local, on s’informava favorablement de l’adquisició de l’immoble.

El passat mes de juliol es van fer públics els plecs de clàusules administratives per l’adquisició directa i a finals del mes d’agost es va fer l’obertura de pliques. El pressupost de la licitació ascendeix a 278.915,00 euros, quantitat segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.