Ofertes de feina a l'Ajuntament de Cassà i els seus ens depenents

28 09 2019 places feinaL'Ajuntament de Cassà ha obert diferents processos selectius per la creació d’una borsa de treball, d'administratius/ves, netejadors/es, mestre/a, monitors de natació, socorrisme i activitats diregides, per al mateix ajuntament i els seus ens dependents.

Creació d'una borsa d'administratius/ves
El termini de presentació d’instàncies és del 25/11/2019 al 20/12/2019, ambdós inclosos.
Més informació aquí

Borsa de treball per a netejadors/es
El termini de presentació d’instàncies és del 25/11/2019 al 20/12/2019, ambdós inclosos.
Més informació aquí

Procés selectiu pèr un mestre/a de llar d'infants
El termini de presentació d’instàncies és del 22/11/2019 al 22/12/2019, ambdós inclosos
Més informació aquí

Borsa de monitors d'activitats dirigides
El terminis de presentació d'instàncies és del  31/10/2019 al 20/12/2019
Més informació aquí

Borsa de monitors de natació i socorrisme
El terminis de presentació d'instàncies és del  31/10/2019 al 20/12/2019
Més informació aquí