Celebració del Ple Municipal ordinari del 28 de novembre de 2019.

logo blau ajEl dijous, 28 de novembre tindrà lloc el Ple municipal ordinari. Aquest mes es tracten diferents acords i propostes que es poden trobar en aquest decret. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb el següent ordre del dia:

 

1. Aprovar l'acta del Ple extraordinari de 21/10/2019

2. Aprovar l'acta del Ple municipal de 31/10/2019

3. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/2097 al 2019/230

4. Ratificar el decret judicial 424/2019 acordat en acta de conciliació aprovant el pagament de 4.000 € a la Sra. Riera com a indemnització. Es resolen les reclamacions laborals d'una antiga educadora mitjançant un procediment de conciliació judicial.

5. Aprovar la comptabilitat de la Sra. Isabel Zapata. Es demana l'autorització de comptabilitat de l'activitat laboral a l'Ajuntament amb una segona activitat pública com és preceptiu.

6. Aprovació de l'addenda del Conveni per a la Pal·liació de la Pobresa Energètica del Consell Comarcal del Gironès per a les anualitats 2020 i 2021. Es tracta de prorrogar aquest projecte que ha incrementat el nombre de casos atesos.

7. Aprovar el Conveni de Delegació al Consell Comarcal de Gironès per a la Prestació del Servei d'Explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva.Renovació de la delegació del servei.

8. Aprovar la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària del contractista SELSA per l'any 2019. Es regulen els preus d'acord amb el contracte.

9. Donar compte de l'informe PMP 2T 2019. Els informes preceptius del Període Mig de Pagament, que mitjançant un pla de tresoreria, garanteix el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.

10. Donar compte de l'informe de morositat 2T 2019. Complementari al PMP del 2n trimestre, es detalla la morositat durant el període.

11. Donar compte de l'informe PMP 3T 2019

12. Donar compte de l'informe de morositat 3T 2019

13. Moció per la commemoració 25 de novembre del dia internacional contra la violència envers les dones. Aquesta moció la porten a Ple tots els grups municipals del consistori.

14. Proposta d'acord del Grup Municipal d'ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.

15. Informes d'Alcaldia i regidors

16. Precs i preguntes