Ordre del dia del Ple Municipal ordinari del 28 de febrer de 2019

logo blau ajEl proper dijous, 28 de febrer, tindrà lloc el ple municipal ordenari. Serà a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:

 

1- Aprovació de l'acta del Ple de 31/01/2019

2- Aprovació acte del Ple sessió extraordinària de 07/02/2019

3- Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/158 a 2018/348

4- Autoritzar la compatibilitat de la Sra. Dolors Roser

5- Aprovació de la tercera addenda del conveni de col·laboració de professionals compartits de Joventut amb el Consell Comarcal del Gironès pel 2019

6- Aprovació de la modificació no substancial del plànol de delimitació de Cassà de la Selva segons el que estableix la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

7- L'aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció en l'àmbit dels refugis de les Gavarres

8- Aprovació per l'informe del seguiment del PAES de Cassà de la Selva

9- Aprovació inicial modificació de Crèdit 3TC 1 2019

10- Declaració de concurrència per bonificacions ICIO

11- Donar compte morositat 4t Trimestre 2018

12- Donar compte PMP 4T Trimestre 2018

13- Informes d'alcaldia i regidors

14- Precs i preguntes