Es formalitza la compra del bé cultural d'interès nacional de Can Frigola

2018 8 Can FrigolaL’Ajuntament va formalitzar el divendres 27 de juliol al matí la compra de la casa de Can Frigola ubicada al carrer d’Avall, al nucli històric del municipi, i catalogada des del 1949 com un bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de monument històric conjuntament amb la Torre Salvana.

EL VALOR CULTURAL DE CAN FRIGOLA

Can Frigola, juntament amb la Torre Salvana que ja era de propietat municipal, integra el complex arquitectònic civil més antic i important de Cassà. El conjunt el va aixecar al segle XVI la família Salvà, posteriorment va passar a mans municipals, i a mitjan segle XIX a la família Frigola, excepte la torre adossada, que va continuar essent de propietat municipal i va fer la funció de presó. Els usos a què es va destinar la casa Frigola van ser, entre d’altres, d’hostal o de botiga de pa, vi o carn. De la façana de Can Frigola destaca la gran porta d’entrada adovellada, els arcs conopials d’estil gòtic, i la torre de planta quadrada coberta a quatre vessants, i amb quatre pisos connectats per una escala de cargol. El segon pis i la garita de planta circular són elements d’una reforma posterior, possiblement del segle XVIII.

La família Frigola ha donat la documentació patrimonial a l’Arxiu Municipal.

EL PROCÉS DE LA COMPRA DE CAN FRIGOLA

Les converses per la compra de la casa entre la família Frigola i l’Ajuntament van començar aproximadament fa dos anys. Al ple municipal del mes de març es van formalitzar els tràmits per iniciar l’expedient que permetria la compra, la qual no es va fer efectiva fins al passat divendres 27 de juliol després que els serveis tècnics fessin la taxació de l’immoble i s’obtinguessin els permisos necessaris de la Generalitat i el Ministeri de Cultura. La inversió de l’Ajuntament per formalitzar la compra de l’immoble ha estat de 378.750 euros. Aquesta compra s’ha finançat amb l’aplicació de 360.000 euros del romanent del 2017 i amb 18.750 euros de recursos ordinaris del consistori.

La compra d’aquest conjunt històric s’afegeix als edificis amb un alt valor patrimonial que són propietat de l’Ajuntament de Cassà com la Sala Galà, Can Trinxeria o Can Nadal. El procés per definir els usos de l’espai serà igual que el que s’ha seguit en totes les altres propietats de valor històric adquirides per l’Ajuntament.

ELS USOS DE CAN FRIGOLA

Els usos que es donarà a aquest nou equipament municipal, de 750 metres quadrats de planta i 396 metres quadrats de pati respondran fonamentalment a la necessitat creixent de l’Ajuntament de trobar espais on oferir serveis a les persones, especialment si es té en compte el creixement del padró dels darrers anys i la manca d’espai d’alguns serveis municipals com la Biblioteca, l’Escola de Música, l’Escola d’Art, o els mateixos serveis tècnics i d’atenció a les persones, així com de les entitats del poble.

L’actuació més immediata que es durà a terme serà l’adequació de dotze places d’aparcament públic al pati de la finca, al qual s’hi accedirà des del carrer d’Ardenya.