Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de gener del 2018

2018-1 pleResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 25 de gener de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ. 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal de data 23 de novembre de 2017 (PLE2017/12). APROVADA PER UNANIMITAT

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 30 de novembre de 2017 (PLE2017/13). APROVADA PER UNANIMITAT

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 a 18 de gener de 2018 (núm. 2017/1267 al 2018/41). APROVADA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT

 

SECRETARIA

4. PRP2018/46 Aprovació Ordenança municipal de foment i rehabilitació d'edificis i façanes al terme municipal de Cassà de la Selva. APROVADA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT

5. PRP2018/49 Dació de comptes al Ple municipal de sentències que afecten a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. ES DONA COMPTE

6. PRP2017/1897 Donar compte al Ple del decret 2017/1247 de nomenament d'alcaldes accidentals del 4 al 10 de desembre. ES DONA COMPTE

7. PRP2017/1908 Donar compte al Ple de la Corporació de delegacions a regidors de la Corporació. ES DONA COMPTE

 

RECURSOS ECONÒMICS

8. PRP2018/28 Modificació OOFF núm. 21. APROVADA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DEL PDeCAT

 

ARXIU

9. PRP2017/2003 Esmenes a la proposta 2017/1894 d'adhesió a la xarxa d'espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a titular de la ruta de Cassà sota les bombes. APROVADA PER UNANIMITAT

 

10. Informes d’Alcaldia i Regidors

11. Precs i preguntes