• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

El col·legi Aldric ja disposa de compostador!
L'AFA del col·legi Aldric ha creat una zona d'horta en un extrem del pati, i
per acabar de tancar el cicle de la matèria orgànica i aconseguir un compost
que ajudi a créixer bé les plantes, s'hi ha col·locat un compostador, on hi
disposaran els residus de l'hort.

El taller per l'estalvi d'energia al sector serveis, previst per avui dilluns 8 de juny, s’ajorna fins a finals de setembre, per manca de participació.

Si hi esteu interessats, us informem que concretarem la data definitiva a l'agost i en farem difusió a l'agenda de setembre.

S'acosta la revetlla de Sant Joan i, com cada any, tothom qui tingui la intenció de fer una foguera, ha de tenir en compte els terminis de sol·licitud i certes mesures de seguretat.

La sol·licitud per fer fogueres de Sant Joan s'ha de fer a l'Ajuntament i ha de fer-se abans del dia 15 de juny.

Per cada foguera es donarà una autorització municipal, amb condicions particulars. De tota manera, tingueu en compte que no es podran autoritzar fogueres que no compleixin el següent:

1-Les fogueres hauran de mantenir una distància mínima a zona forestal de 50 metres i a un mínim de 15 metres de façanes o cotxes.

2-S'ha de disposar de mesures preventives com disposar d'aigua i/o mànega connectada a la xarxa o bomba.

3-En tots els casos, s'ha de disposar d'una zona de seguretat de 10 metres neta de qualsevol vegetació herbàcia o arbustiva.

4- El material que es pot cremar ha de ser fustes, no es poden cremar papers o teixits, que poden voleiar, ni usar combustibles.

5- S'ha de vigilar la foguera en tot moment i en acabar, és molt important que la deixeu ben apagada, ruixant-la amb aigua.

A més d'aquestes recomanacions, en cas d'activació del Pla Alfa nivell 2, al lloc on es farà la foguera, serà obligatori disposar, d'una dotació de 300 litres d'aigua amb motobomba extintora o bé un hidrant d'incendis o similar, i en cas d'activació del Pla Alfa nivell 3 (que representa el màxim risc d'incendi), es posaran mesures addicionals de seguretat.

Per a més informació sobre el Pla Alfa podeu anar a http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

Per a més informació sobre mesures de seguretat en revetlles podeu anar a http://www.gencat.cat/revetlles/cat/index.htm

La Deixalleria Municipal no obrirà els dies de festa local, dilluns dia 1 i dimarts dia 2 de juny.

Dissabte, dia 30 de maig, estarà oberta en horari normal, els matins de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.