• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que planifica l'activitat del govern de Cassà de la Selva per aquest mandat corporatiu. S'hi defineixen els objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal.

El PAM 2015-2019 es va presentar el gener del 2016 i des de llavors s'hi ha incorporat propostes de la ciutadania, entitats, grups polítics i altres agents. 

És un document viu i continua obert durant el mandat.

 

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2019) (PDF)

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2018) (PDF)

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2017) (PDF)