• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

L'Ajuntament de Cassà de la Selva, juntament amb el Consorci de Benestar Social Salt-Gironès organitza els tallers de memòria, que són dirigits a persones majors de 65 anys que vulguin fer exercicis de memòria. Aquest tipus d'activitat mental és recomanable per prevenir o retardar el màxim possible possibles malalties o deterioraments cognitius.

L’Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant el desplegament del Pla local d’Acollida, treballa des de fa uns anys en col·laboració amb les entitats i associacions de persones immigrades que resideixen al poble. Aquesta col·laboració s’ha traduït en accions diverses -suport a projectes de cooperació amb els països d’origen, viatges de coneixement al lloc de procedència d’aquestes persones, organització d’actes festius i de sensibilització intercultural– que han fomentat la convivència i cohesió social al municipi i han propiciat el desenvolupament d’una línia de treball comunitari estretament vinculada a la participació i implicació del col·lectiu de nouvinguts. La iniciativa que presentem ara és fruit de la tasca esmentada.

 

 

  

El CREC, gestionat des de l'Oficina Municipal d'Escolarització i subvencionat per l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament, es va posar en marxa el novembre del 2013. Ha prestat suport educatiu a l'alumnat dels diferents Centres Escolars de Cassà de la Selva.

Des de l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Cassà de la Selva s'ha impulsat al llarg d'aquest curs escolar que acaba de finalitzar el projecte "Créixer junts" que contemplava, entre altres actuacions, col·laborar amb els centres educatius mitjançant la subvenció de beques de menjador adreçades a infants escolaritzats al poble amb risc de patir malnutrició.