header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - La subvenció del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona permet finançar 159.394€ de l'enllumenat de Cassà

logoajuntamentCassàL'Ajuntament de Cassà de la Selva ha pogut finançar part del cos de l'enllumenat públic gràcies a una subvenció de 159.394€ de la Diputació de Girona. La subvenció forma part del Fons de Cooperació Econòmica destinat a ajuntaments de les comarques gironines per finançar actuacions de competència municipal.

diputacio