header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Nova marquesina a la parada d’autobús de la urbanització Mas Cubell de Cassà.

Aquesta setmana ’ha instal•lat una nova marquesina a la parada d’autobús del Mas Cubell direcció a Girona. Amb aquesta actuació es vol millorar la comoditat dels veïns de la zona a l’hora d’esperar l’autobús.
La marquesina disposa de sostre i vidres laterals per protegir-los de les inclemències meteorològiques i d’un panell informatiu amb els horaris.