header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Tancament de la circulació els diumenges a la plaça de la Coma a partir del 2 de juliol de 2017

2017-6 comaTenint en compte els resultats de la jornada participativa sobre la gestió de la mobilitat a la plaça de la Coma celebrada el dimecres 31 de maig de 2017, a partir del diumenge 2 de juliol de 2017 s'adoptaran les següents mesures:

- Tancament de la circulació de la plaça de la Coma tots els diumenges de l'any, tots els dies festius i durant la celebració d'esdeveniments a la plaça

- L'horari de tancament de juliol a setembre serà de 6 a 22 h.

- Els dies que hi hagi esdeveniments programats es farà igual que fins a dia d'avui i es tallarà la circulació segons les necessitats de l'activitat. 

- El tall de trànsit de vehicles afectarà els accessos a la plaça de la Coma pel carrer Barraquetes, el carrer Major, el carrer Roscada, la travessia de la Coma i el carrer Molí. S'assegurarà que es garanteix l'accés dels propietaris/veïns als aparcaments privats, habitatges i/o comerços afectats de la zona per operacions de càrrega i descàrrega. 

- No es podran aparcar cotxes a la plaça mentre duri el tancament de la circulació de vehicles. Els cotxes que hi hagi aparcats hauran d'anar sortint progressivament al llarg del matí del dia tancat. En cas que hi hagi alguna fira o activitat programada i, pert tant, no pugui haver-hi cotxes a la plaça, s'informarà als veïns amb antelació sobre la prohibició d'estacionar-hi. 

- Aquestes actuacions es plantegen per un període inicial d' 1 any. Passat aquest període s'avaluarà el funcionament d'aquesta actuació. 

Agraïm la participació de tots els ciutadans que van assistir a la jornada participativa i que van posar en comú les seves inquietuds. 

Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta actuació, contacteu amb la Policia Local al telèfon 972 46 10 69.