Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 o modificacions de les anteriors, versió 26 de març.