• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

Aquest vespre s'ha reunit l'equip de govern, el cap de policia, la secretaria de la corporació i la cap de recursos humans per valorar com afecta a l'administració local la instauració de l'estat d'alarma decretat ahir per la presidència del Govern Espanyol.

A més de valorar els comunicats i els bans fets públics de les primeres decisions que s'han pres, també s'ha donat forma a través d'un decret, de la situació dels treballadors de l'ajuntament a partir de demà dilluns.

Algunes de les àrees es veuen molt condicionades pel tipus de feina que fan i s'ha determinat la possibilitat de treballar des de casa instaurant el teletreball a les àrees que la seva feina ho permet. 

També s'ha pres la decisió de crear un gabinet de crisi format per l'alcalde, el regidor de Governació, la regidora de Serveis Socials, la tècnica de RRHH i la secretaria de la corporació per avaluar diàriament l'evolució de la crisi i poder actuar amb més rapidesa.

Per últim, informar que s'ha pres la decisió de tancar el cementiri al públic i deixar sense funcionament la zona blava a tot el municipi mentre duri el decret del govern.