header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Anunci procés selectiu per la provisió temporal de dues places d'Infermer/a i per la creació d'una borsa de treball d'infermer/a a la residència geriàtrica Sant Josep

infermeraS'inicia el procés per a la contractació de dues places d'infermer/a i per la creació d'una borsade treball d'infermer/a a la Residència Geriàtrica Sant Josep per cobrir possibles suplències del personal de la residència derivades de baixes per incapacitat temporal, baixes per maternitat, vacances, suspensions de contractes, eventualitats...

Les places estan adscrites al servei d'infermeria de la Residència Geriàtrica, i les funcions que tenen encomanades són les pròpies dels infermers: en relació amb la persona usuària, la seva família i persona de referència: procés d'acollida, el període d'estada i el procés de comiat.

Podeu trobar tota la informació AQUÍ