La Direcció General de Comerç ha comunicat que el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per al municipi de Cassà per a l'any 2018 i 2019 són els que detallem a continuació.

 

CALENDARI D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER L'ANY 2018

- 29 de maig de 2018

- 30 de desembre de 2018

 

CALENDARI D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER L'ANY 2019

- 18 de juny de 2019

- 29 de setembre de 2019

 

Els horaris comercials i les mesures per a determinades activitats de promoció són regulades per la Llei 18/2017 de la Generalitat de Catalunya