Canvis en els horaris dels establiments comercials previstos a la Llei 18/2017

La Llei 18/2017 de la Generalitat de Catalunya que regula els horaris comercials i les mesures per a determinades activitats de promoció, implica canvis en els horaris dels establiments comercials. A continuació resumim els més destacats:

 

ARTICLE 36. HORARI GENERAL

Els establiments comercials de venda al públic de mercaderies poden establir l'horari comercial de llur activitat tenint en compte que: 

a) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21 i les 6 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22 a les 7 h.

b) El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre obets és de setanta-cinc, com a màxim.

 

ARTICLE 37. EXCLUSIONS DE L'HORARI COMERCIAL GENERAL

j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.

 

Podeu consultar el contingut íntegre de tota la llei AQUÍ.

Imprimeix