Inici del període de la prohibició d'encendre foc. Del 15 de març al 15 d'octubre del 2015 no està permès d’encendre cap tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).

No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per a la realització de diferents tipus activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i les traslladi al Departament d'Agricultura.
 
Es recorda que no és permès de cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics.) i no es tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria, que a Cassà és al carrer Pla de l'Estany, s/n, al polígon industrial.

Pera  qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00